รับนำเข้าสินค้าจากจีน

Home รับนำเข้าสินค้าจากจีน
Untitled-5

Untitled-4 รับนำเข้าจากจีน

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเองและต้องการนำเข้าสินค้าจากจีน เรามีโกดังเป็นของเราเอง มีฝ่ายดูแลประสานงานที่จีน มีพนักงานคอยรับสินค้า
เพื่อคัดแยกโดยส่งสินค้าทุกวัน สินค้าส่งทางรถ ทางเรือ พร้อมจัดการด้านภาษีแบบครบวงจร

ตารางค่าขนส่งสินค้าสำหรับลูกค้านำเข้า

สินค้าทั่วไปมอกสินค้าพิเศษอย
คิดตามกิโลคิดตามขนาดคิดตามกิโลคิดตามขนาดคิดตามกิโลคิดตามขนาดคิดตามกิโลคิดตามขนาด
 Untitled-3  50
4-6 วัน
7,500
4-6 วัน
65
7-10 วัน
9,500
7-10 วัน
150
20-30 วัน
18,000
20-30 วัน
100
12-15 วัน
12,000
12-15 วัน
สินค้าทั่วไปมอกอย
คิดตามกิโลคิดตามขนาดคิดตามกิโลคิดตามขนาดคิดตามกิโลคิดตามขนาด
 Untitled-1  30
15-20 วัน
4,500
15-20 วัน
40
15-20 วัน
5,000
15-20 วัน
80
12-15 วัน
12,000
12-15 วัน