วิธีการสมัครสมาชิก CNS-Cargo

1. เข้าสู่ระบบ

ผ่านลิ้ง http://portal.cns-cargo.com/ และกดปุ่มสมัครสมาชิกตามภาพ

2. กรอกฟอร์มสมัครสมาชิก

1. ชื่อผู้ใช้งานอนุญาติเฉพาะ a-z และ 0-9
2. รหัสผ่านอนุญาติเฉพาะ a-z และ 0-9
3. อีเมล์ กรุณากรอกอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง ทุกการแจ้งเตือนจากระบบจะถูกส่งผ่านอีเมล์นี้
4. ประเภทบัญชี

4.1 สั่งซื้อและนำเข้าสินค้า สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชี Taobao หรือ Alipay ต้องการให้ CNS-Cargo ติดต่อ สั่งซื้อให้
4.2 นำเข้าสินค้า สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี Taobao หรือ Alipay ต้องการติดต่อร้านค้าเอง

5. และ 6. ขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท กรุณาอ่านให้ครบทุกข้อ หากลูกค้าละเมิดข้อตกลง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

3. เข้าสู่ระบบสำเสร็จ

เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้ว จะพบการแจ้งเตือน ดังภาพด้านล่าง

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อเริ่มต้นการนำเข้าสินค้า

1. หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ หากไม่ต้องการให้ว่างไว้
2. ชื่อ-สกุลในการจัดส่งสินค้า
3. อีเมล์ที่ได้สมัครไว้ หากต้องการแก้ไข สามารถเปลี่ยนได้ ทุกการแจ้งเตือนจากระบบ จะถูกส่งผ่านอีเมล์นี้
4. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
5. เบอร์โทรศัพท์หลัก
6. เบอร์โทรศัพท์สำรอง ในกรณีเบอร์โทรศัพท์หลักติดต่อไม่ได้
7. รหัสประจำตัวลูกค้า **รหัสนี้จะถูกใช้อ้างอิงในการทำรายการต่างๆในระบบ เช่น การสั่งซื้อสินค้า นำเข้าสินค้า เติมเงิน หรือทำการติดต่อกับผู้ดูแล
8. รายละเอียดบัญชีที่ลูกค้าต้องการให้โอนเงินคืน ในกรณีที่มีเงินค้างในระบบ
9. เรทการขนส่งของลูกค้า