Category Archive for "บทความทั่วไป"

คู่มือการใช้งาน สำหรับตัวแทน CNS-Cargo

1. การตั้งค่าตัวแทน CNS-Cargo การตั้งค่านี้ จะนำไปคำนวณราคาให้ลูกค้า และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกบ...
Read More
2015-05-21_102140

คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานประเภทนำเข้า

1. การเพิ่มรหัสพัสดุสินค้า 1. เลขรหัสพัสดุสินค้าหรือเลขบิลส่งของ 2. สามารถใส่เป็นหมายเหตุเช่น กระเป๋...
Read More
2015-05-21_102140

คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานประเภทสั่งซื้อและนำเข้า

1. การเปิดใบสั่งซื้อสินค้า ผ่านลิ้ง http://portal.cns-cargo.com/ และกดเมนูด้านซ้าย “เปิดใบสั่ง...
Read More
terms

ขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท

คุณภาพสินค้า 1. ทางบริษัทเป็นเพียงผู้รับนําเข้าสินค้าให้กับท่านไม่สามารถการันตีหรือรับผิดชอบในกรณีที...
Read More

วิธีการสมัครสมาชิก CNS-Cargo

1. เข้าสู่ระบบ ผ่านลิ้ง http://portal.cns-cargo.com/ และกดปุ่มสมัครสมาชิกตามภาพ 2. กรอกฟอร์มสมัครสมา...
Read More